Рады Вас приветствовать!

Надеемся что наши инвестиции Вас заинтересовали. Для получения более подробной информации касающейся конкретного проекта на русском или украинском языках, просьба звонить на номер:

+ 48 504 914 003. Наталья
natalia.szulzewska@cpmdevelopment.pl

Nowoczesne technologie

Podejmując decyzję o wyborze mieszkania poważnie należy przyjrzeć się temu z czego został zbudowany budynek oraz jak został wyposażony. Przede wszystkim należy przeanalizować jakie materiały zostały zastosowane do budowy ścian zewnętrznych, jakie okna i drzwi zostały zainstalowane w budynku oraz w jaki sposób budynek ten jest wentylowany.

Taka analiza powinna opierać się na porównaniu aktualnie obowiązujące normy z tym co jest nam oferowane. Jak łatwo się domyśleć mieszkania i domy z rynku wtórnego w wielu wypadkach nie spełniają nawet tych minimalnych wymagań a budynki aktualnie realizowane spełniają je w minimalnym koniecznym stopniu.

My podchodzimy do tego inaczej… :-)

Nasze budynki wykonane są i wyposażone w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczać zużycie energii i obniżać koszty użytkowania mieszkań.

Poniżej przedstawiamy kluczowe z punktu widzenia strat ciepła elementy budynku wraz z ich typowym wykonaniem oraz nasze alternatywne i energooszczędne rozwiązania.

Ogrzewanie i straty ciepła

Typowa ściana zewnętrzna

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek wykonania ściany zewnętrznej w sposób zapewniający jej współczynnik przenikania o wartości nie większej niż U = 0,23 W/(m2*K). Współczynnik taki osiąga ściana wykonana np. z pustaka ceramicznego o grubości około 25cm docieplona warstwą styropianu o grubości 14cm.

Nasze rozwiązanie

Ściany zewnętrzne w naszych budynkach wykonane są również z pustaka ceramicznego o grubości około 25cm, ale docieplone są warstwą styropianu o grubości 20cm. Dzięki temu nasze ściany zewnętrzne charakteryzują się współczynnikiem przenikania nie większym niż U = 0,17 W/(m2*K).

Standardowe okna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stolarka okienna montowana w budynkach mieszkalnych musi charakteryzować się współczynnikiem przenikania o wartości nie większej niż U = 1,1 W/(m2*K). Współczynnik ten jest osiągany przez większość okien zamontowanych w budynkach mieszkalnych w ostatnich kilkunastu latach.

Nasze rozwiązanie

Okna i drzwi instalowane w naszych budynkach charakteryzują się współczynnikiem przenikania o wartości nie większej niż U = 0,9 W/(m2*K). Osiągamy ten rezultat poprzez zastosowanie okien wykonanych z lepszych materiałów (np. rodzaj szkła).

Tradycyjna wentylacja grawitacyjna

Obowiązujące przepisy wymagają, aby pomieszczenia mieszkalne były wentylowane. Przepisy te nie określają jaki rodzaj wentylacji powinien zostać zastosowany. Najbardziej powszechnym i tradycyjnym systemem jest system wentylacji grawitacyjnej. Zaletą tego systemu jest jego prostota i niski koszt wykonania. Znaczącą wadą jest fakt, że poprzez ten system tracimy aż 35% ciepła, które wytwarzamy do ogrzania naszego mieszkania lub domu.

Nasze rozwiązanie

Nasze budynki wyposażone są w system rekuperacji inaczej nazywany wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. System ten oparty jest na rekuperatorze, który odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego z budynku a następnie wykorzystuje je do ogrzania chłodnego i świeżego powietrza zasysanego z zewnątrz budynku System ten nie tylko eliminuje straty ciepła powodowane przez tradycyjny system wentylacji, ale również wytwarza dodatkowe oszczędności poprzez wielokrotne wykorzystanie tego samego ciepła. System ten ma inne dodatkowe zalety takie jak oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń i alergenów, zapewnienie stałej wilgotności powietrza.
Więcej na temat systemu rekuperacji przedstawiliśmy w zakładce „Rekuperacja”.

Więcej na temat, dlaczego nie wentylacja grawitacyjna czytaj tutaj.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Tradycyjny sposób zapewnienia ciepłej wody

Tradycyjne instalacje wytwarzają ciepłą wodę użytkową poprzez podgrzewanie wody, gdzie źródłem ciepła jest spalany w kotłowni gaz, ropa lub paliwa stałe tj. węgiel. Każdy z tych sposobów wymaga znaczącego zużycia któregoś z tych środków co oznacza znaczące wydatki pieniężne.

Nasze rozwiązanie

Nasze budynki wyposażone są dodatkowo w instalacje kolektorów słonecznych, które w okresie od wiosny do późnej jesieni, bez żadnych kosztów, wytwarzają ciepłą wodę użytkową korzystając z energii słonecznej. Więcej na temat systemu kolektorów przedstawiliśmy w zakładce „Kolektory”.

Rekuperacja

Rekuperacja to system wymiany ciepła lub chłodu pomiędzy powietrzem wywiewanym, a nawiewanym do domu.

Jak działa rekuperacja?

Tradycyjna wentylacja grawitacyjna, opiera się na ciągu (zasysaniu powietrza) wytwarzanym przez kominy, ma to jednak wiele wad, w tym między innymi wychładzanie domu i nieusuwanie wilgoci z pomieszczeń. Rekuperacja, będąc wentylacją mechaniczną, opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez maszynę, urządzenie zwane rekuperatorem. Rekuperator umożliwia kontrolowanie ruchu powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła, z nagrzanego już, ale brudnego (wilgotnego i nasyconego dwutlenkiem węgla) powietrza.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła przez wentylację. Ponadto, umożliwia budowę dobrze zaizolowanych, a co za tym idzie energooszczędnych budynków, bez obawy o wystąpienie niepożądanych zjawisk związanych z nieprawidłową wentylacją pomieszczeń. Dobrze zaprojektowany system, nie jest uciążliwy w użytkowaniu, a także znacząco poprawia warunki komfortu klimatycznego.

Nowe technologie
Zalety rekuperacji:
  • Zdrowie i komfort w jednym - zapewnia świeże i czyste powietrze, wolne od zanieczyszczeń i alergenów – co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu z tradycyjną wentylacją.
  • Zwiększa komfort użytkowania mieszkania. Nie ma już potrzeby intensywnego przewietrzania dzięki czemu nie ma przeciągów ani komarów, powietrze w mieszkaniu nie jest zbyt wilgotne a w łazience nie parują lustra, zapachy z kuchni są szybkiego i skutecznego usuwane.
  • Oszczędności - rekuperacja znacznie redukuje koszty ogrzewania budynku. Odzysk ciepła powoduje, że rachunki za ogrzewanie w miesiącach zimowych spadają o co najmniej 30% do 50% (w zależności od stopnia izolacji budynku).
  • Ograniczenie hałasu wewnątrz domu - zapewnia możliwość szczelnego zamykania okien, dzięki czemu znacząco ograniczamy przenikanie hałasu i zwiększamy komfort domowników.
  • Dobre samopoczucie – obniżenie stężenia dwutlenku węgla.
  • Niskie koszty użytkowania systemu rekuperacji.
Jak wycenić komfort użytkowania rekuperacji?

Jest to aspekt, którego wycenić się nie da. Jednak każdy już od pierwszego dnia doceni komfort przebywania w domu z wentylacją mechaniczną: świeże i czyste powietrze, którego wymiana jest w pełni kontrolowana przez użytkownika, bez konieczności otwierania okien, a to wszystko przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

Kolektory

Kolektory słoneczne mogą być stosowane praktycznie w każdym obiekcie mieszkalnym i niemieszkalnym, zarówno już istniejącym jak i nowobudowanym. Najkorzystniejsze warunki nasłonecznienia przypadają na okres od kwietnia do września, ale także w pozostałym okresie od jesieni do wiosny można liczyć na przynajmniej częściowe pokrycie potrzeb ciepła i wstępne podgrzanie np. ciepłej wody użytkowej.

Nowe technologie

Istnieje szereg argumentów przemawiających za celowością zastosowania kolektorów słonecznych. Spośród nich można wyodrębnić 3 ważne powody, które są wspólne dla wszystkich rodzajów budynków:

  • Zmniejszenie potrzeb cieplnych budynku i ograniczenie pracy głównego źródła ciepła. Zastosowanie kolektorów słonecznych przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zużycia paliwa lub energii elektrycznej poprzez skrócenie czasu pracy kotła grzewczego, bądź też pompy ciepła.
  • Najniższy koszt wytworzenia ciepła. Praca instalacji solarnej wymaga minimalnych nakładów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pompy obiegowej i sterownika. Praca pompy obiegu solarnego wiąże się z zużyciem około 10÷30 energii elektrycznej. Najniższe koszty wytwarzania ciepła przez kolektory słoneczne, w praktyce mogą oznaczać np. najniższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Tak więc podgrzanie 300 litrów wody użytkowej od 10 do 45°C w przypadku instalacji solarnej będzie kosztowało kilka, a nawet kilkadziesiąt razy mniej niż z innego źródła ciepła.
  • Nowe technologie
  • Najwyższy efekt ekologiczny

Kolektory słoneczne należą do ścisłej czołówki urządzeń grzewczych pod względem efektu ekologicznego. Dotyczy to zarówno ich produkcji, jak i późniejszej utylizacji, ale przede wszystkim – bieżących efektów pracy. Nakłady energii i surowców na produkcję kolektora słonecznego zwracają się w okresie jego 2-3 lat eksploatacji. Po zakładanym minimum 25-letnim okresie eksploatacji, materiały z którego został zbudowany kolektor słoneczny można poddać recyclingowi. Praca instalacji solarnej wymaga minimalnego zużycia energii elektrycznej, a ograniczenie wytwarzania ciepła w budynku bezpośrednio ogranicza uciążliwą niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery, poprawiając lokalną jakość powietrza.