CPM DEVELOPMENT

Praga Południe, Grochowska

ODDANIE DO UŻYTKU

II kwartał 2020r.

LOKALIZACJA

Grochowska 90, Warszawa

SPRZEDAŻ

informacja wkrótce

  • ODDANIE DO UŻYTKU : II kwartał 2020r.
  • LOKALIZACJA : Grochowska 90, Warszawa
  • DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ :
  • SPRZEDAŻ : informacja wkrótce

INWESTYCJA W PRZYGOTOWANIU

POZOSTAŁE INWESTYCJE