CPM DEVELOPMENT

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych i plików Cookies

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

 

1. Cele przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • realizacji umowy (np. rezerwacyjnej, deweloperskiej / przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania
 • zawierania i wykonywania umów towarzyszących, w tym obsługi zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, czyli: udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem

 

2. Odbiorcy

W celu realizacji ww. celów Administratorzy mogą przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: notariuszom, administratorom nieruchomości, audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzenia audytów. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora z którymi Administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

 

3. Brak obowiązku podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować, brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy lub celów zawartych w treści zgody.

 

4. Czas przetwarzania i przechowywania Państwa danych:

 • przez okres niezbędny do przez okres niezbędny do realizacji celów, realizacji Umów, wykonywania obowiązków prawnych do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 3 lit. c – do dnia wniesienia sprzeciwu.
 • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji

 

5. Prawa przysługujące

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz gdy stwierdzone będzie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru PUODO.

 

 6. Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

 

7. Dane kontaktowe Administratora

Aby skontaktować się z administratorem danych proszę użyć adresu email:  admin@cpmdevelopment.pl

 

8. Spółki wchodzące w skład Grupy CPM Development.

Polityka plików Cookie

 1. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

 1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • umożliwienia korzystania ze strefy klienta
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa

 

 1. Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

 

 1. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

 1. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955

Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 1. Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 

Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings