CPM DEVELOPMENT
DBAJ O SIEBIE, DBAJ O ŚRODOWISKO

NOWOCZESNE MIESZKANIA

WŁĄCZAMY SIĘ CZYNNNIE DO OCHRONY KLIMATU

Rozwiązania energooszczędne w naszych inwestycjach.

Czy można budować nowoczesne mieszkania pomijając aspekt ochrony klimatu?

Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie uznaliśmy, że nowoczesne budowanie dziś, ściśle wiąże się z energooszczędnością, a nowoczesny człowiek ma obudzoną świadomość i wie, że troska i poszanowanie środowiska to ważna sprawa. Nie jest też tajemnicą, że każdy z nas ma wiele możliwości działania w tej dziedzinie. Dlatego też – jako deweloper budujący nowoczesne mieszkania – podjęliśmy decyzję o ukierunkowaniu naszej pracy na budownictwo energooszczędne w efekcie czego, wyrabiamy nasz własny proekologiczny nawyk.

„Zwyczajowo” więc – realizując nowe inwestycje – projektujemy, wykonujemy i wyposażamy budynki w taki sposób, aby w jak największym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego, stawiamy na oszczędzanie i wielokrotne wykorzystanie już wytworzonej energii, przez co ograniczamy zużycie gazu i ograniczamy emisję CO2 do atmosfery. W konsekwencji uzyskujemy również znaczne obniżenie kosztów użytkowania mieszkań – czyli niższe rachunki za gaz dla c.o. i c.w. oraz za prąd zużywany 24h/dobę w częściach wspólnych budynku.

Co właściwie robimy, żeby spełnić te założenia:

 • Montujemy wysokiej klasy kotłownie gazowe wspierane w podgrzewaniu wody użytkowej przez kolektory słoneczne;
 • W każdym mieszkaniu instalujemy indywidualny system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, odzyskujący ciepło ze zużytego powietrza;
 • W nowych inwestycjach planujemy instalacje fotowoltaiczne zasilające w darmowy prąd części wspólne budynku;
 • Montujemy ciepłe okna o niskim współczynniku przenikania dla całego zestawu okiennego;
 • Dobrze ocieplamy ściany zewnętrzne – używamy styropianu o jednym z najniższych na rynku współczynniku przewodzenia;
 • We wszystkich powierzchniach wspólnych montujemy oprawy oświetleniowe wyłącznie z LED’owymi źródłami światła.

Nowoczesne mieszkania - Jak mądrze wybrać?

Kierując się zasadą, że to co dobre dla środowiska jest też dobre dla naszego zdrowia i dla naszego portfela.

Podejmując decyzję o wyborze mieszkania – szacując koszty finansowe, ale i te zdrowotne, ściśle związane z ochroną środowiska – poważnie należy przyjrzeć się temu z czego został zbudowany budynek oraz jak został wyposażony. W tym celu należy przeanalizować: jakie materiały zostały zastosowane do budowy przegród i ścian zewnętrznych, jakie okna i drzwi zostały zainstalowane w budynku, w jaki sposób budynek ten jest ogrzewany i wentylowany oraz przede wszystkim – ile energii zużyje na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody dla mieszkańców.

Następnie nasza analiza powinna polegać na porównaniu aktualnie obowiązujących norm z tym co jest nam oferowane. Jak łatwo się domyśleć mieszkania i domy dostępne na rynku wtórnym często nie spełniają nawet tych minimalnych wymagań, a budynki obecnie realizowane spełniają je zwykle w minimalnym koniecznym stopniu. My podchodzimy do tego inaczej ponieważ oferujemy naszym Klientom nowoczesne mieszkania w budynkach, które nie tylko spełniają wymagania stawiane przez aktualne normy i przepisy, ale w znacznym stopniu je przewyższają.

Według świadectwa charakterystyki energetycznej wydanego dla nowo wzniesionego budynku przy ul.Pilchowickiej 21 uzyskaliśmy wskaźnik EP – rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie 20,70 kWh/(m2 * rok). To ponad czterokrotnie lepszy wynik niż wymagają od nas przepisy techniczno-budowlane. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową to prawie 60%.

Pilchowicka 21 Warszawa Wskaźnik EP dla budynku

Zachęceni takimi wynikami będziemy dokładać starań, aby kolejne nasze inwestycje wykazywały się jeszcze lepszymi parametrami, co mamy nadzieję, przekładać się będzie na jeszcze większe obniżenie kosztów użytkowania mieszkań. Zachęcamy również naszych Klientów, aby przy wyborze sprzętów AGD i oświetlenia do swoich nowych mieszkań kierowali się zasadą jak najniższego zużycia energii. Wyższa klasa energetyczna i ledowe źródła światła to nie tylko niższe rachunki za prąd – w ten sposób dbamy też o środowisko.

Typowe rozwiązanie

Standardowe ocieplenie

Obowiązujące od stycznia 2017r. przepisy nakładają obowiązek wykonania ścian zewnętrznych w nowo wznoszonych budynkch w sposób zapewniający współczynnik przenikania ciepła o wartości nie większej niż Umax=0,23 W/(m2K). Współczynnik taki osiąga ściana wykonana np. z pustaka ceramicznego o grubości 25cm docieplona 12cm warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK).

Od 1 stycznia 2021 r. współczynnik przenikania (U) nie będzie mógł być większy niż Umax=0,20 W/(m2K)

Nasze rozwiązanie

Skuteczniejsze ocieplenie

Ściany zewnętrzne w naszych budynkach wykonane są również z pustaka ceramicznego o grubości około 25cm, ale docieplone są warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/(mK) o grubości 15cm. Dzięki temu nasze ściany zewnętrzne charakteryzują się współczynnikiem przenikania nie większym niż U = 0,17 W/(m2K).

Typowe rozwiązanie

Standardowe okna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stolarka okienna montowana w budynkach mieszkalnych musi charakteryzować się współczynnikiem przenikania o wartości nie większej niż U = 1,1 W/ (m2*K). Współczynnik ten jest osiągany przez większość okien zamontowanych w budynkach mieszkalnych w ostatnich kilkunastu latach.

Nasze rozwiązanie

Energooszczędne okna

Okna montowane w naszych budynkach charakteryzują się współczynnikiem przenikania dla całego zestawu okiennego o wartości U =  0,8 ÷ 1,0 W/(m2K). Osiągamy ten rezultat poprzez zastosowanie okien wykonanych z 6-cio komorowych profili PVC o szerokości 82 mm w połączeniu z 2 komorowym pakietem szyb, dla których współczynnik przenikania U =  0,5 ÷ 0,7 W/(m2K).

Dodatkowym atutem stosowanych przez nas okien jest ich podwyższona izolacyjność akustyczna na poziomie 40 ÷ 43dB.

Typowe rozwiązanie

Tradycyjna wentylacja

Obowiązujące przepisy wymagają, aby pomieszczenia mieszkalne były wentylowane. Przepisy te nie określają jaki rodzaj wentylacji powinien zostać zastosowany. Najbardziej powszechnym i tradycyjnym systemem jest system wentylacji grawitacyjnej. Zaletą tego systemu jest jego prostota i niski koszt wykonania. Znaczącą wadą jest fakt, że poprzez ten system tracimy aż 35% ciepła, które wytwarzamy do ogrzania naszego mieszkania lub domu.

Poza tym wentylacja grawitacyjna działa poprawnie tylko zimą wykorzystując różnicę temperatur i gęstości powietrza oraz ciąg powietrza, do powstania którego konieczny jest napływ świeżego – niestety chłodnego powietrza z zewnątrz do mieszkania.

Nasze rozwiązanie

Rekuperacja

Wentylacja w naszych budynkach odbywa się poprzez system rekuperacji inaczej nazywany wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. System ten oparty jest na rekuperatorze – urządzeniu, które odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego z budynku a następnie wykorzystuje je do ogrzania chłodnego i świeżego powietrza zasysanego z zewnątrz budynku. System ten nie tylko eliminuje straty ciepła powodowane przez tradycyjny system wentylacji, ale również wytwarza dodatkowe oszczędności poprzez wielokrotne wykorzystanie tego samego ciepła. System ten ma inne dodatkowe zalety takie jak oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń i alergenów, czy zapewnienie stałej wilgotności powietrza.Więcej na temat systemu rekuperacji przedstawiamy poniżej.

WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ

Jak działa rekuperacja?

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna, która opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez urządzenie zwane rekuperatorem. Rekuperator umożliwia odzyskiwanie ciepła ze zużytego i nagrzanego powietrza  (wilgotnego i nasyconego CO2). Ciepło to wykorzystane jest następnie do ogrzania świeżego i przefiltrowanego w rekuperatorze powietrza, które dalej doprowadzane jest do wszystkich pomieszczeń. Użytkownik ma możliwość samodzielnej regulacji natężenia przepływu powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń.

Każde mieszkanie w naszych inwestycjach wyposażamy w indywidualny system, na który składają się:

 • kanały doprowadzające czyste powietrze do wszystkich pomieszczeń,
 • kanał czerpni z nagrzewnicą wstępną, którym świeże powietrze wprowadzane jest z zewnątrz do mieszkania,
 • kanał zasysający zużyte powietrze z mieszkania i kierujący je do rekuperatora
 • urządzenie rekuperatora
 • zbiorczy pion wentylacyjny, którym zużyte powietrze usuwane jest z mieszkania – z blokadą powrotu, która zapobiega cofaniu się nieświeżego powietrza również od sąsiadów.

Urządzenie rekuperatora zwykle montujemy w łazience, a kanały prowadzimy pod sufitem i zabudowujemy płytą g-k. Instalacja wymaga regularnej – dwa razy w roku – wymiany filtrów.

Zalety rekuperacji :

Zdrowie i komfort w jednym – zapewnia świeże i czyste powietrze, wolne od zanieczyszczeń (smogu) i alergenów – co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu z tradycyjną wentylacją.

Zwiększa komfort użytkowania mieszkania. Nie ma już potrzeby intensywnego przewietrzania dzięki czemu nie ma przeciągów ani komarów, powietrze w mieszkaniu nie jest zbyt wilgotne a w łazience nie parują lustra, zapachy z kuchni są szybko i skutecznie usuwane.

Oszczędności – rekuperacja znacznie redukuje koszty ogrzewania budynku. Odzysk ciepła powoduje, że rachunki za ogrzewanie w miesiącach zimowych spadają o co najmniej 30% do 50% (w zależności od stopnia izolacji budynku).

Ograniczenie hałasu wewnątrz domu – zapewnia możliwość szczelnego zamykania okien, dzięki czemu znacząco ograniczamy przenikanie hałasu i zwiększamy komfort domowników.

Dobre samopoczucie – obniżenie stężenia dwutlenku węgla. Niskie koszty użytkowania systemu rekuperacji.

Jak wycenić komfort użytkowania rekuperacji? Jest to aspekt, którego wycenić się nie da. Jednak każdy już od pierwszego dnia doceni komfort przebywania w domu z wentylacją mechaniczną: świeże i czyste powietrze, którego wymiana jest w pełni kontrolowana przez użytkownika, bez konieczności otwierania okien, a to wszystko przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

KOLEKTORY SŁONECZNE

Jak działa instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej wspomagana solarami?

Kocioł grzewczy (w naszym przypadku: gazowy) zapewnia dostępność odpowiedniej ilości ciepłej wody dla całego budynku w wymaganym czasie spalając paliwo – gaz. Kolektory słoneczne zamontowane na dachu są z nim tak zintegrowane, aby możliwie jak najwięcej energii potrzebnej do podgrzania wody uzyskać z promieniowania słonecznego i aby kocioł zużył możliwie jak najmniej gazu.

Kolektory słoneczne są urządzeniami przetwarzającymi promieniowanie słoneczne na ciepło. Energia słoneczna dociera do kolektora, którego zewnętrza strona pokryta jest powłoką absorbującą. Na spodniej stronie kolektora umocowane są miedziane rury, przez które przepływa solarny czynnik grzewczy.
Kolektor przekazuje ciepło do czynnika solarnego poprzez te rury. Regulator i pompa zajmują się transportem ciepła przewodami do kotłowni. Następnie ciepło to zostaje przekazane wodzie użytkowej gromadzonej w zasobniku.

Zalety kolektorów słonecznych:

 • znaczące zmniejszenie potrzeb cieplnych budynku i ograniczenie pracy głównego źródła ciepła. Zastosowanie kolektorów słonecznych przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zużycia paliwa poprzez skrócenie czasu pracy kotła grzewczego. Ogranicza więc również uciążliwą niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery, poprawiając lokalnie jakość powietrza.
 • bardzo niski koszt wytworzenia ciepła. Praca instalacji solarnej wymaga minimalnych nakładów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pompy obiegowej i sterownika.
 • Kolektory słoneczne należą do ścisłej czołówki urządzeń grzewczych pod względem efektu ekologicznego. Dotyczy to zarówno ich produkcji, jak i późniejszej utylizacji, ale przede wszystkim – bieżących efektów pracy. Nakłady energii i surowców na produkcję kolektora słonecznego zwracają się w okresie jego 2-3 lat eksploatacji. Po zakładanym minimum 25-letnim okresie eksploatacji, materiały z którego został zbudowany kolektor słoneczny można poddać recyclingowi.